Skip to main content

Cảnh báo kẻ xấu lợi dụng Clickjacking extension để tạo "botnet"

Hôm nay có người bạn hỏi về extension có tên "Clickjacking Detect" trên "Chrome Web Store" có chức năng rất giống extension của mình...


Nghĩ là có bạn nào đó thấy mã nguồn của mình ở github nên cũng tạo và đăng extension dưới tên của họ để quảng cáo. Tuy nhiên cũng thấy hơi nghi nên đã tải về kiểm tra và phát hiện ra ngoài đoạn mã detect Clickjacking giống hệt extension của mình còn có một đoạn JavaScript chèn vào...

Hoạt động của extension này như sau:
 • Hiển thị các iframe ẩn clickjacking theo phương pháp của mình (vỏ bọc)
 • Nếu địa chỉ của trang đang xem có đoạn "facebook.com" thì sẽ bắt đầu hành vi xấu
  • Tải về lệnh điều khiển từ địa chỉ http://cuchay.tv/hay.php?pageid=1
  • Thực thi mã lệnh tải về nếu có.
  • Hiện tại với thông tin trả về từ server thì sẽ thực hiện 2 hành vi:
   • Like một trang Facebook có tên "SaoKlub" (id 264357593705349)
   • Like một ảnh trên Facebook

    Ảnh này thuộc một album của page "SaoKlub" ở trên, nằm trong khuôn khổ một cuộc thi ảnh dựa trên số likes.

Như vậy có thể kết luận người đăng extension này và chủ của trang CUCHAY đang cung cấp dịch vụ bán like để tấm ảnh trên giành chiến thắng (ảnh có 6654 likes, "SaoKlub" có 8836 likes). Sau khi kết thúc cuộc thi ở "SaoKlub", rất có thể sẽ thay đổi mã chạy để tiếp tục bán dịch vụ cho các bên khác.

Tóm lại, các bạn nên:
 1. Chỉ sử dụng extension từ các nguồn uy tín.
 2. Kiểm tra quyền của extension trước khi cài đặt.
 3. Mở rộng ra, khi cài ứng dụng trên thiết bị di động (Android/iOS) hay trên máy tính (Windows/Mac/Linux) cũng đều phải hết sức cẩn thận.
 4. Khi phát hiện hành vi xấu thì tìm cách báo cho đơn vị quản lý ví dụ trong trường hợp extension này thì báo cho Chrome Web Store để họ gỡ bỏ, báo cho chủ trang "SaoKlub" để họ có biện pháp xử lý tương ứng.
Cập nhật thêm tình tiết mới về người làm ra extension này. Thông tin phát tán extension bắt nguồn từ địa chỉ phathienlikean.com, kiểm tra thông tin DNS xác định tên miền này và tên miền cuchay.tv cùng trỏ về một server có địa chỉ IP 123.30.174.34 (server đặt tại datacenter của VDC). Ngoài trang PHATHIENLIKEAN, còn có 2 trang Facebook tham gia phát tán extension này là trang "Hot Clip" và "Cực Thích".

Cover của trang "Hot Clip" cho thấy trang này và tên miền cuchay.tv thuộc quyền quản lý của cùng một người.
Trang "Cực Thích" thì dù mới lập ngày 7/11 (tức là mới được 23 ngày) nhưng đã có 244k lượt likes. 

Truy tìm chủ của tên miền cuchay.tv cho thông tin về một người với các thông tin:

Truy ngược từ email thì lần ra mỗi liên kết với một tài khoản ở DDTH và soha.vn:


Từ tên tài khoản (khá đặc biệt) và số điện thoại này, truy ra thêm một số thông tin:
 • Xác nhận tên và số điện thoại (svptit.vn)
 • Sinh tháng 2, 1990 (vozForum)
 • Học CNTT (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) (vozForum)
 • Quê Hải Phòng (vozForum)
 • Nằm quyền quản lý tên miền e-digital.vn (cũng trỏ về cùng server 123.30.174.34, chắc cả nhà cả cửa có một con dedicated)
 • Facebook ID 100000040520348 (để truy cập gõ "facebook.com/id" vào thanh địa chỉ)


Comments

Popular posts from this blog

Flutter: Fixing Firebase header not found with Notification Service Extension

If you follow the FCM tutorial Send an image in the notification payload and encountered this error message: 'FirebaseMessaging/FirebaseMessaging.h' file not found You are on the right place, I'm going to show you how to fix it. My app was working fine but one day it stopped compiling. Apparently Flutter 1.20 changed the way it uses CocoaPod so the service extension no longer has the proper library configured. After some tinkering, I came up with this pod config, it has to be added to ios/Podfile below the main Runner target. target 'FcmImage' do use_frameworks! use_modular_headers! require File.expand_path('../.symlinks/plugins/firebase_core/ios/firebase_sdk_version.rb', __FILE__) firebase_sdk_version = firebase_sdk_version! pod 'Firebase/Messaging', "~> #{firebase_sdk_version}" end FcmImage is my extension name, replace it with yours We can use a hardcoded version for Firebase/Messaging pod but doing so m

IMAP module for PHP in Mac OS X Mountain Lion

So here it comes again. I have recently upgraded to Mountain Lion and for whatever reason, Apple decided to nuked all my previous PHP (among other things) configurations so I have to setup IMAP in PHP again. A simple Google search may point you to this post with detailed instruction for Lion however, some steps have been changed a bit... Step 1: Install prerequisites You may choose to download Xcode ( FREE ) from the App Store then go to menu Xcode > menu item Preferences > tab Downloads, select to install Command Line Tools OR you can go to Apple Developer  to get it, you may need to login. Step 2: Compile IMAP Get the IMAP source code from University of Washington website . Please do me a favor and check that website for the latest version, it's good practice. If you that laz y , try to click the "y" to get direct link to 2007f version. Extract the package and open the Terminal to the new directory before executing these command: make osx EXTRACFLAG

A faster Docker for Mac experience

Docker for Mac is freaking slow, this is known issue for years. I'm switching to docker-machine running within Parallels for now... Image from unsplash.com Install the tools I use brew to quickly install these: brew install docker-machine brew install docker-machine-parallels Create the virtual machine The --driver param and vm name is required. The others are all optional, the default values are quite low so I bumped the specs a bit. docker-machine create --driver=parallels \   --parallels-cpu-count=2 \   --parallels-disk-size=100000 \   --parallels-memory=4096 \   parallels Usage Set up the shell environment: eval $(docker-machine env parallels) Then use the cli as normal: docker ls docker-compose up -d To get the vm IP address: docker-machine ip parallels