Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2013

Nghi vấn CHAOBUOISANG.NET; Hãy là người sử dụng Facebook thông thái

Cập nhật ngày 1/11/2013: Đã có hỗ trợ phát hiện các trang lừa đảo cho trình duyệt Google Chrome, Apple Safari và Mozilla Firefox. Xem ở cuối bài. Cập nhật ngày 30/11/2 013: Cảnh báo kẻ xấu lợi dụng Clickjacking extension để tạo "botnet" . Hôm nay đột nhiên thấy một số lượng lớn bạn của mình trong Facebook like một bài viết ở trang CHAOBUOISANG.NET, mà lại đúng một bài mình vừa đọc cách đây ít phút... Kiểm tra lại activity trong Facebook thì phát hiện ra chính tài khoản của mình cũng đã like bài viết đó. Có vẻ có nghi vấn nên đã mở Google Chrome Inspector và kiểm tra lại nhưng không có kết quả gì. Dự đoán là có đoạn mã nào đó tự bảo vệ chống bị phát hiện nên mình đã tạo Profile mới trong Google Chrome, đăng nhập vào một tài khoản Facebook khác để thử lại. Lần này thì phát hiện ra một iframe ẩn chạy theo con trỏ chuột đúng như dự đoán: Sau khi kiểm tra kĩ hơn thì đoạn mã sinh ra iframe này nằm trong file /js/common_load.js , ý tưởng cơ bản như sau: Tạo một thẻ div vớ