Saturday, March 31, 2012

Announcing Vietnames Input Method for XenForo


(tiếng Việt ở dưới)

Today I'm announcing the release of Vietnamese Input Method for XenForo as an extremely easy to use add-on.

This add-on does not just insert a simple <script /> tag into every page of your site. It went far than that and create a few additional option in account/preferences page so logged in users will be able to configure their typing preferences once and for all (so if a user uses multiple machine, it still works as expected).

****

Add-on này tích hợp bộ gõ mudim cho XenForo. Hỗ trợ trình soạn thảo WYSIWYG trên máy tính để bàn cũng như trình soạn thảo chuẩn cho các thiết bị di động (Android, iOS,...). Sau khi cài đặt thành viên có thể vào trang account/preferences để cấu hình bộ gõ theo mong muốn, các lần đăng nhập sau hệ thống sẽ tự động cấu hình bộ gõ (như vậy nếu có ai sử dụng nhiều máy tình khác nhau thì các tuỳ chọn vẫn được giữ cố định). Trong trường hợp không đăng nhập (khách), sẽ hiển thị khung cấu hình ở cuối trang.

 • Download add-on tại đây: xfrocks.com
 • Bản dịch tiếng Việt (mặc định là tiếng Anh) đã có sẵn trong file .zip 

5 comments:

 1. Cái file translation-vi-VN.xml dùng kiểu gì thế bạn @@

  ReplyDelete
 2. Import vào language tiếng Việt của bạn là được

  ReplyDelete
  Replies
  1. thx :)
   Cách Import: Vào Appearance > Languages >Import a Language

   Chọn Overwrite(sau đó chọn language tiếng Việt có sẵn). Yên tâm là sẽ chỉ sửa các phrase của add-on.

   Delete